POLÍTICA DE PRIVACITAT

 CONTACTESUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTERTREBALLA AMB NOSALTRESCÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
RESPONSABLE DEL TRACTAMENTABAST GLOBAL, SL
FINALITATGestionar les consultes dels usuaris.Incloure'l al llistat de subscriptors de la nostra Newsletter.Incloure'l en els nostres processos de selecció.Protegir la seguretat de lestabliment.
BASE JURÍDICAConsentiment de l'interessatInterès legítim (6 RGPD)
DESTINATARISLes vostres dades no se cediran.
CONSERVACIÓDotze mesos.Mentre mantingui la subscripció.Dos anys.Un mes.
DRETSAccedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la vostra persona, oposar-vos al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament, o portabilitat de les dades.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a més facilitat i transparència amb l'usuari, hem separat les polítiques de protecció de dades en tres apartats diferents en funció de la finalitat del tractament:

 • Apartat: «Contacte»;
 • Apartat: «Subscripció a la Newsletter»;
 • Apartat: «Treballa amb nosaltres”; i
 • Cambres de Videovigilància

 FORMULARI DE CONTACTE

D'acord amb allò establert a la Lei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022, de 28-09-2022, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades de caràcter personal recollides a través del “Formulari de Contacte”, seran tractades pel Responsable del Tractament, les dades del qual són:

 

Responsable del tractament: ABAST GLOBAL, SL

 • NRT: L-714444-T
 • Adreça: Passeig Arnaldeta de Caboet, 11, pis 2 pta. 1, (AD700) Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.
 • Telèfon: (+376) 737 837
 • Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: CP COMPLIANCE I PRIVACITAT LEGAL, SLU

Les vostres dades seran tractades per tal de gestionar la sol·licitud i/o consultes de l'usuari. Si cal contactar-lo ho farem per email o telèfon. El tractament d'aquestes dades es basa en el consentiment de l'usuari.

Les vostres dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el període màxim de 12 mesos. Se us informa especialment que ABAST GLOBAL no pren decisions automatitzades sobre aquest tipus de dades.

Així mateix, us recordem que teniu dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la vostra persona, així com a oposar-vos al tractament d'aquests en la forma i amb les limitacions previstes a la llei, a sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se al Responsable del Tractament a través del correu electrònic [email protected]; o al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic: [email protected], oa través de correu ordinari

Es recorda el dret de l'usuari a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (ADPA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les disposicions legals vigents.

FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER

D'acord amb allò establert a la Lei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022, de 28-09-2022, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades de caràcter personal recollides a través del “Formulari de subscripció a la Newsletter”, seran tractades pel Responsable del Tractament, les dades del qual són:

 

Responsable del tractament: ABAST GLOBAL, SL

 • NRT: L-714444-T
 • Adreça: Passeig Arnaldeta de Caboet, 11, pis 2 pta. 1, (AD700) Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.
 • Telèfon: (+376) 737 837
 • Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: CP COMPLIANCE I PRIVACITAT LEGAL, SLU

Les vostres dades seran tractades per tal d'incloure'l al llistat de receptors de la nostra Newsletter informativa que es remet de manera electrònica. El tractament d'aquestes dades es basa en el consentiment de l'interessat en facilitar-ne les dades.

Les vostres dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran indefinidament fins que es doni de baixa com a receptor de la Newsletter. Se li informa especialment que ABAST GLOBAL no pren decisions automatitzades sobre els usuaris.

Així mateix, us recordem que teniu dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la vostra persona, així com oposar-vos al tractament d'aquests, sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-vos al Responsable del Tractament a través del correu electrònic [email protected]; o al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic: [email protected], oa través de correu ordinari

Es recorda als usuaris el seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (APDA) en cas que consideri que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les disposicions legals vigents.

FORMULARI TREBALLA AMB NOSALTRES

D'acord amb allò establert a la Lei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022, de 28-09-2022, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les dades facilitades per l'usuari seran tractades pel Responsable del Tractament, les dades de les quals són:

 

Responsable del tractament: ABAST GLOBAL, SL

 • NRT: L-714444-T
 • Adreça: Passeig Arnaldeta de Caboet, 11, pis 2 pta. 1, (AD700) Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.
 • Telèfon: (+376) 737 837
 • Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: CP COMPLIANCE I PRIVACITAT LEGAL, SLU

 

Les vostres dades seran tractades per tal d'incloure'l en els processos de selecció de personal que s'ajustin al vostre perfil. El tractament d'aquestes dades es basa en el consentiment de l'interessat en facilitar-ne les dades.

Les vostres dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el termini màxim de dos anys. Se li informa especialment que ABAST GLOBAL no pren decisions automatitzades sobre els seus candidats.

De la mateixa manera, us informem que en el cas de no resultar seleccionat per al lloc que heu sol·licitat o de no encaixar amb el perfil dels processos actualment oberts, les vostres dades seran conservades per a futurs processos de selecció que poguessin encaixar amb el seu perfil fins al termini màxim de dos anys, moment en què se n'eliminarà el Currículum definitivament. En cas de produir-se alguna modificació en les vostres dades, us preguem que ens les comuniqueu per escrit de manera immediata.

Així mateix, us recordem que teniu dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la vostra persona, així com oposar-vos al tractament d'aquests, sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-vos al Responsable del Tractament a través del correu electrònic [email protected]; o al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic: [email protected], oa través de correu ordinari.

Es recorda als candidats el seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (APDA) en cas que considerin que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les disposicions legals vigents.

CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

D'acord amb allò establert a la Lei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022, de 28-09-2022, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades de caràcter personal recollides a través del sistema de videovigilància i, per tant, el tractament de les vostres imatges com a dada personal recollides a través del sistema de seguretat, seran tractades pel Responsable del Tractament, les dades del qual són:

 

Responsable del tractament: ABAST GLOBAL, SL

 • NRT: L-714444-T
 • Adreça: Passeig Arnaldeta de Caboet, 11, pis 2 pta. 1, (AD700) Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.
 • Telèfon: (+376) 737 837
 • Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: CP COMPLIANCE I PRIVACITAT LEGAL, SLU

Les dades seran tractades amb la finalitat de protegir la seguretat de l'establiment i, en concret, per garantir la seguretat de les persones i els béns a l'espai privat que es troba videovigilat. La base legitimadora del tractament de la imatge es fonamenta en l'interès legítim. 

Les vostres dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal de fer-ho. Les dades proporcionades es conservaran durant el termini màxim d'un mes, transcorregut el qual seran suprimides. Se li informa especialment que ABAST GLOBAL no pren decisions automatitzades sobre aquesta activitat del tractament.

Així mateix, us recordem que teniu dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades referents a la vostra persona, així com oposar-vos al tractament d'aquests, sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-vos al Responsable del Tractament a través del correu electrònic [email protected]; o al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic: [email protected], oa través de correu ordinari.

Es recorda als interessats el seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Andorrana (APDA) en cas que considerin que s'ha vulnerat algun dels seus drets sota les disposicions legals vigents.